Cleanness ส่งตรงความสะอาดถึงบ้านท่าน เพียงปลายนิ้ว! เร็วๆนี้

Last updated: 23 Feb 2021  |  1950 Views  | 

Cleanness service

คลีนเนส หรือ Cleanness เป็นแอพพลิเคชั่นแพลทฟอร์มที่ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างบริษัท คลีน ฟอร์ กรีน จำกัด ผู้ให้บริการทำความสะอาดมืออาชีพ และผู้ใช้งานบริการของแอพพลิเคชั่น โดยจะทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการงานทำความสะอาดทั่วไป (General Cleaning) บ้าน ทาวเฮ้าส์ ทาวน์โฮม คอนโดมิเนียม บ้านพักตากอากาศ รวมทั้ง บริการทำความสะอาด โรงงานและนิคมอุตสาหกรรม ออฟฟิศ สำนักงาน  อาคารก่อสร้างหรือหลังการปรับปรุงตกแต่ง โครงการก่อสร้างต่างๆ และสถานที่ต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า และการทำความสะอาดแบบครบวงจร (Deep Cleaning) ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งานผ่าน แอพพลิเคชั่น โดยแอพพลิเคชั่นนั้นถูกออกแบบให้สามารถใช้งานได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว และมีความ ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน เนื่องจากมีระบบที่มีมาตรฐานและมีฐานข้อมูลรองรับการให้บริการมากพอที่จะ สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้งานได้ โดยในการให้บริการนั้นผู้ใช้งานสามารถเลือกที่จะใช้บริการได้ใน พื้นที่ให้บริการซึ่งครอบคลุมพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ในประเทศของเรานั้น ไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่า ในปัจจุบันนี้นั้นถือเป็นยุคที่แทบจะทุกคนในประเทศจำเป็นต้องมีโทรศัพท์มือถือส่วนตัวกันทั้งสิ้น และส่วนใหญ่เป็นมือถือประเภทสมาร์ทโฟน ซึ่งมีความสามารถในการ ใช้งานแอพพลิเคชั่นต่างๆ ได้สะดวกและง่ายขึ้นกว่าสมัยก่อนอย่างมาก จากข้อมูลข้างต้น จึงเป็นโอกาสทางธุรกิจในตลาดแอพพลิเคชั่น Cleanness นี้ และเนื่องจากตลาดแอพพลิเคชั่น Cleanness ใน ปัจจุบันนี้ มีผู้เล่นที่อยู่ในตลาดน้อยราย และทางบริษัทฯ มีประสบการณ์ด้านงานทำความสะอาดกว่า 9 ปี จึงมีความเป็นไปได้สูงที่แอพพลิเคชั่น Cleanness นี้ จะเข้าเป็นหนึ่งในใจของผู้ใช้งาน ที่ต้องการเรียกใช้บริการทำความสะอาดได้เป็นอย่างดี


แสดงตราสินค้าของบริการ Cleanness