เกี่ยวกับ ซีเอฟจี
“ส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรของเราเพื่อมุ่งมั่นให้บริการที่มีคุณภาพสูงสุด”
“บุคลากรของเราคือทรัพยากรที่สำคัญที่สำคัญที่สุด”
ณิญารัจณ์ วินิจธัญนันต์ 
(Managing Director)

บริการของเรา

ทำความสะอาด
รักษาความปลอดภัย
ซัก-อบ-รีด
งานความสะอาดภาชนะ
งานทางวิศวกรรม
งานสวน/แลนสเคป
งานโรยตัวนอกอาคาร
งานอื่นๆ ตามคำสั่ง

คำนิยม

ลูกค้าของเรา

ข่าวสาร

ไม่พบเนื้อหา