6 จุด ที่ควรรับมือในช่วงฤดูหนาว

Last updated: 5 ม.ค. 2564  |  2971 จำนวนผู้เข้าชม  | 

6 จุด ที่ควรรับมือในช่วงฤดูหนาว

6 จุด ที่ควรรับมือในช่วงฤดูหนาว

                       

                  ในช่วงฤดูหนาว สภาพบ้านของเราอาจจะมีชำรุดไปบ้างแล้วบางส่วน แต่เราสามารถยื้ดเวลาการชำรุดของบ้านเราได้ Clean For Green Pege ขอแนะนำ 6 จุด ที่ควรรับมือในช่วงฤดูหนาว

 

1. หลังคา   ตรวจสอบหลังคาว่ามีรอยรั่วหรือรอยร้าวของหลังคาหรือไม่ ถ้ามีรอยรั่วหรือรอยร้าวของหลังคาบ้านตรวจเปลี่ยนหลังคาให้เรียบร้อย

2. ตรวจสอบรอยแตกร้าวภายนอก  ควรสังเกตุรอยร้าวของตัวบ้านให้ดี มิฉะนั้นบ้านอันสวยงามของเราอาจจะพังได้

3. แต่งเติมสีทั้งในและนอกตัวบ้าน  หมั่นต่อเติมสีบ้านให้มีความสวยและเรียบร้อยถ้าไม่อยากให้บ้านของเราดูเก่าเป็นบ้านร้าง

4. ดูแลต้นไม้และสนามหญ้า  ควรตัดและดูแลต้นไม้ให้ดูสวยงามและดูมีระเบียบไม่งั้นบ้านเราอาจจะดูรกและไม่สวยได้

5. ตรวจสภาพถังดับเพลิน  ควรตรวจสอบและเช็คอุปกรณ์ความปลอดภัยของถังดับเพลินไว้ให้เรียบร้อย

6. ตรวจสอบสภายเครื่องปรับอากาศ  หมั่นทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศให้สะอาดและหมั่นเช็คน้ำยาให้เรียบร้อย เพราะเป็นแหล่งสะสมของฝุ่นได้