กิจกรรมพนักงาน_CSR

จัดกิจกรรม โครงการปลูกต้นกล้ากาแฟ Save The World Green By Clean For Green เพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการดูและรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกัน