บริการพิเศษ (Special turn down)

บริการนัดหมายประเมินพื้นที่หน้างาน พื้นที่ Inspect ระยะเวลา , จำนวนพนักงาน ขึ้นอยู่กับหน้างาน

฿ 1,000 ฿ 1,000
฿ 1,000 ฿ 1,000 0%

บริการพิเศษ (Special turn down) พื้นที่ Special Turn down ระยะเวลา , จำนวนพนักงาน ขึ้นอยู่กับหน้างาน

฿ 1,100 ฿ 1,100
฿ 1,000 ฿ 1,000 -9%