เกี่ยวกับ ซีเอฟจี

ประวัติของเรา

คลีนฟอร์กรีนก่อตั้งในปี 2012 เราเติบโตจากบริษัทให้บริการเฉพาะด้านการทำความสะอาดสู่ผู้ให้บริการงานบริการที่หลากหลาย 

ปรัชญาในการทำงานของเรา

ส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรของเราเพื่อมุ่งมั่นให้บริการที่มีคุณภาพสูงสุด 

บุคลากรของเราคือทรัพยากรที่สำคัญที่สำคัญที่สุด 
นางณิญารัจณ์ วินิจธัญนันต์ 
Managing Director

วิสัยทัศน์ของเรา

เพื่อเป็นผู้ให้บริการเอาท์ซอสท์(Outsource) ซึ่งเป็นที่ต้องการที่สุดในประเทศไทย 

ภารกิจของเรา

เพื่อให้บริการงานบริการที่มีคุณภาพและมีความคุ้มค่าสูงสุดอย่างต่อเนื่องให้กับลูกค้าของเรา 

คุณค่าทางธุรกิจของเรา

เราเป็นธุรกิจที่ขับเคลื่อนโดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาโดยมีหลักการ C.A.R.E ในการขับเคลื่อนการให้บริการของเรา 

 

ภาวะผู้นำในธุรกิจของเรา

ธรรมาภิบาลของเราเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนองค์กรและความสามารถในการให้บริการอย่างเป็นรูปธรรม