บริการของเรา

ทำความสะอาด

ความสะอาดสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับทรัพย์สินของท่าน รวมถึงสร้างความประทับใจเริ่มแรกให้กับท่านลูกค้า
และแขกของท่าน
 

รักษาความปลอดภัย

ความปลอดภัยของท่านเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับเรา ดังนั้น เราจึงให้ความสำคัญในการป้องกันและคุ้มครอง ท่านอย่างเต็มความสามารถ 

ซัก-อบ-รีด

บริการครบวงจรสำหรับการซักรีดส่งตรงสู่มือคุณ 

งานบริกร

บริกรของเรามุ่งมั่นที่จะให้บริการที่ดียิ่งขึ้น แม้ว่าจะเป็นเพียงส่วนเล็กๆ ในงานครัวของท่าน 

งานทางวิศวกรรม

เพื่อให้บริการงานด้านวิศวกรรมที่เป็นเลิศ การบูรณาการผู้ปฏิบัติงานเข้ากับกระบวนการทำงาน จึงเป็นปัจจัยหลักที่ จะช่วยรักษาประสิทธิภาพของระบบการทำงานต่าง ๆ ของอาคารไว้ 

งานสวน/แลนสเคป

การบริหารงานภูมิทัศน์จะต้องอาศัยประสบการณ์ในการดูแลรักษาสิ่งที่อยู่รอบตัว ตั้งแต่ต้นไม้ ไปจนถึงอุปกรณ์ประกอบต่างต่างๆ 

งานโรยตัวนอกอาคาร

กระจกของอาคารเป็นส่วนประกอบหนึ่งที่ทำความสะอาดยากที่สุด ดังนั้นให้พนักงานโรยตัวภายนอกอาคาร เราทำหน้าที่นี้ให้แก่คุณ 

งานอื่นๆ ตามคำสั่ง

เราสามารถให้บริการทุกประเภทได้ตรงตามที่คุณต้องการ ท่านสามารถโทรหาเราได้ในทุกเวลา เราจะไปให้บริการได้ทุกที่เมื่อท่านต้องการ