ติดต่อเรา
บริษัท คลีน ฟอร์ กรีน จํากัด
128 ซ.พหลโยธิน 35 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัด กรุงเทพฯ 10900
มือถือ : 063 423 5932 , 062 198 8789
โทรศัพท์ : 02-513-4558, 02-513-4520 โทรสาร: 02-513-0636
อีเมล: sales@clean-for-green.com