กลุ่มธุรกิจของลูกค้าเรา

สุขภาพ

สถานบริการด้านสาธารณสุขทุกแห่งมีมาตรฐานความสะอาดในระดับสูง เรามีความเชี่ยวชาญในการให้บริการดูแลพื้นที่ต่างๆ ในโรงพยาบาลที่ต้องดูแลและเอาใจใส่เป็นพิเศษในเรื่องความสะอาด 

Hospitality

เพื่อให้แขกของคุณได้รับความสะดวกสบาย เราจะดูแล พื้นที่ทุกจุดอย่างละเอียดเพื่อให้มั่นใจได้ว่าสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมดอยู่ในสภาพที่ดี 

ที่พักอาศัย

ไม่ว่าจะบ้านหรือคอนโดมิเนียม งานบริหารทรัพยากรอาคาร บริการทำความสะอาด และงานรักษาความปลอดภัยเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญและทุ่มเทสูงสุด 

พาณิชยกรรม

การลงทุนของท่านจำเป็นต้องได้รับการปกป้องและปราศจากสิ่งกวนใจ ดังนั้นให้ผู้เชี่ยวชาญของเราเป็นผู้ดูแลทรัพย์สินของท่าน เพื่อที่ท่านจะสามารถใช้เวลา อันมีค่าในการดูแลธุรกิจหลักของท่านอย่างเต็มที่ 

การศึกษา

ความสะอาดและความมั่นคงปลอดภัยของสิ่งแวดล้อม จะช่วยกำจัดสิ่งกวนใจของทั้งครูและนักเรียน และยังช่วยเอื้อให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดสำหรับการเรียนรู้ 

ค้าปลีก/ห้างสรรพสินค้า

สำหรับภาคธุรกิจค้าปลีก สภาพแวดล้อมที่ดี สะอาดและปลอดภัย จะจูงใจให้ลูกค้าของคุณกลับมาใช้บริการซ้ำเป็นประจำอย่างแน่นอน 

อุตสาหกรรมการผลิต

เรามุ่งมั่นที่จะปรับปรุงคุณภาพการบริการของเพื่อให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยในระดับสูงและตรงต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรมการผลิต 

ภาครัฐ

เรามีบริการบริหารทรัพยากรอาคาร งานรักษาความปลอดภัยและบริการทำความสะอาด เพื่อให้งานให้บริการภาครัฐมีประสิทธิภาพและคุณภาพที่ดีขึ้น