Material Safety Data Sheet (MSDS) คือ???

Last updated: 1 Feb 2021  |  11419 Views  | 

Material Safety Data Sheet (MSDS) คือ???

MSDS ย่อมาจาก Material Safety Data Sheet หมายถึงเอกสารที่แสดงข้อมูลของสารเคมีที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของสาร ข้อมูลที่อยู่ในเอกสารความปลอดภัย

 1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีและบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่าย
  2. องค์ประกอบ/ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม
  3. ข้อมูลเกี่ยวกับอันตราย
  4. มาตรการปฐมพยาบาล
  5. มาตรการการผจญเพลิง
  6. มาตรการเมื่อมีอุบัติเหตุสารหกรั่วไหล
  7. ข้อปฏบัติการใช้สารและการเก็บรักษา
  8. การควบคุมการสัมผัสสาร/ การป้องกันส่วนบุคคล
  9. สมบัติทางเคมีและกายภาพ
  10. ความเสถียรและความว่องไวต่อปฏิกิริยา
  11. ข้อมูลทางพิษวิทยา
  12. ข้อมูลเชิงนิเวศน์
  13. มาตรการการกำจัด
  14. ข้อมูลการขนส่ง
  15.ข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนด


 • ตัวอย่าง MSDS ของผลิตภัณฑ์ทำลายเชื้อประสิทธิภาพสูง ยี่ห้อยูโมเนียม, UMONIUM38 จากประเทศเบลเยี่ยมได้รับการยืนยันจากผู้เชี่ยวชาญของ บริษัทผู้ผลิต Laboratoire Huckert's Intermational ว่าสามารถทำลายเชื้อกลุ่มโคโรน่าไวรัส เช่น อะดีโนไวรัส โปลิโอไวรัส โรต้าไวรัส และ MERS-CoV ที่จัดอยู่ในประเภทไวรัสที่ทำลายได้ยากได้อย่างมีประสิทธิภาพ