บริการฉีดพ่นฆ่าเชื้อ Size XXL เริ่มต้น 10 บาท/ตรม.

Attribute:

บริการฉีดพ่นฆ่าเชื้อ พื้นที่ ตั้งแต่ 251 ตรม. ขึ้นไป ระยะเวลา , จำนวนพนักงาน ขึ้นอยู่กับหน้างาน

Share