กิจกรรมโครงการปลูกต้นกล้ากาแฟ | วัดพุทธโมกพลาราม จ.สกลนคร

Last updated: 15 Feb 2021  |  1693 Views  | 

กิจกรรมปลูกต้นกาแฟ_13.2.21

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารและทีมพนักงาน บริษัท คลีน ฟอร์ กรีน จำกัด, บริษัท เนเจอรัล คลีน โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทโก กรีน คลีนนิ่ง จำกัด, บริษัท บุญหนุนนำ อสังหาริมทรัพย์ จำกัด ร่วมกับ กลุ่มจิตอาสา 904, ประชาชนในพื้นที่ และวัดพุทธโมกพลาราม
.
ร่วมจัดกิจกรรม โครงการปลูกต้นกล้ากาแฟ Save The World Green By Clean For Green เพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการดูและรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกัน ด้วยความรับผิดชอบต่อ สังคม ชุมชน และรักษาสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) 
.
นำโดย หลวงพ่อหนุน สุวิชโย (พระครูวิชัยสารคุณ) พนักงานบริษัทในเครือและจิตอาสาทำกิจกรรมปลูกต้นกล้ากาแฟภายในพื้นที่บริเวณ วัดพุทธโมกพลาราม ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร จำนวน กว่า 13,000 ต้น เพื่อเป็นการสร้างอาชีพและเป็นประโยชน์ต่อชุมชน

ขอกราบนมัสการวัดหลวงพ่อหนุน สุวิชโย (พระครูวิชัยสารคุณ) เจ้าอาวาสวัดพุทธโมกพลาราม ในการจัดกิจกรรมดีๆในครั้งนี้ และท่านได้เมตตานำกิจกรรมด้วยตัวท่านเอง และให้โอวาทธรรมแก่พนักงานบริษัทฯ และขอขอบพระคุณ คุณ พรทิพย์ รัชตะศักดิ์เจริญ ประธานบริษัทฯ ที่เป็นสะพานบุญส่งต่อให้กับพวกเราได้อิ่มบุญและอิ่มใจในการร่วมทำสิ่งดีๆในครั้งนี้้ดวยค่ะ
#หลวงพ่อหนุน
#พระครูวิชัยสารคุณ 
#วัดพุทธโมกพลาราม
#cleanforgreen
#cleannessbycleanforgreen
#savetheworldgreen
#จิตอาสา904
#จิตอาสา