ทำไมลูกค้าถึงไว้ใจเรา

 

ทำไมลูกค้าถึงไว้ใจเรา...........

1.บริการได้มาตรฐาน ระดับมืออาชีพ เพราะเราเริ่มต้นจากการรับทำความสะอาดให้กับธุรกิจโรงแรม 5 ดาว มาก่อน ซึ่งมีมาตรฐานสูงในการทำงาน

   เพราะฉะนั้นหากพนักงานของเราผ่านงานโรงแรม 5 ดาวมาได้ การทำงานในธุรกิจอื่นๆถือว่าเป็นเรื่องง่ายสำหรับเรา

2.เรารับพนักงานอายุระหว่าง 18-30 ปี เท่านั้น ทำให้ความแข็งแรงของร่างกายและศักยภาพในการทำงานมีเต็มร้อย

3.เราจัดหาที่พักให้กับพนักงานเอง โดยพนักงานจะพักอาศัยอยู่ที่เดียวกัน ใกล้กับสถานที่ทำงาน ที่พักจะต้องไม่เป็นแหล่งเสื่่อมโทรม 

   ไม่มีอบายมุข ทำให้พนักงานสามารถมาทำงานทุกวันได้ตรงต่อเวลา เพราะที่พักอยู่ใกล้สถานที่ทำงาน 

4.บริษัทของเรา จ้างพนักงานเป็นรายเดือน และจ่ายเงินเดือนผ่านธนาคาร ไม่ใช่การจ้างเป็นรายวัน และเรามีวันหยุดให้พนักงานสัปดาห์ละ 1 วัน 

   เพราะเราคำนึงถึงคุณภาพในการทำงาน การที่พนักงานทำงานมา 6 วัน ร่างกายจะเกิดอาการล้า ต้องการพักผ่อนเพื่อชาร์จแบต เราจะไม่มีการ

   บังคับให้พนักงานทำโอที เพราะการทำงานในวันที่ 7 ย่อมไม่เกิดประสิทธิภาพเต็มร้อย


Visitors: 8,744