บริการของเรา

บริการของเราชาว Clean for Green ( คลีน ฟอร์ กรีน )

Room attendants

Maid

Condo maid (แม่บ้านคอนโด)

Office maid แม่บ้านประจำทำงานตามหน่วยงาน องค์กร ห้างร้านต่างๆ เช่น รพ. ร.ร.นานาชาติ ทั้งภาครัฐและเอกชน

พนักงานแผนกซักรีด

คนสวน

Bellboy

งาน deep clean after construction

deep clean ก่อนเข้าอยู่อาศัย

deep clean ตึก อาคาร ลานจอดรถ ประจำปี

งานบริการที่สูง เช็ดกระจกรอบอาคาร

 

 


  • เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …
Visitors: 8,746